austria storage tank environmental water treatment volume