Obecné informace

Našim hlavním cílem je přispět ke zlepšování stavu péče o nadané děti. Z tohoto důvodu rádi vstupujeme přednostně do projektů výzkumně-aplikačního charakteru, díky kterým je možné v relativně krátké době přenášet validní výzkumné poznatky do aplikační sféry, tedy nejčastěji do školního i mimoškolního vzdělávání a do pedagogicko-psychologických poraden. 

Projekty
Facebooková skupina

Chcete se poradit s odborníky či rodiči nadaných dětí z celé ČR? Podělit se s nimi o své zkušenosti či názory? Být v kontaktu se stále rostoucí komunitou, která se zajímá o téma nadání? Zapojte se do facebookové skupiny "Nadané děti", která je určena k diskusi a sdílení nových informací z oblasti nadání.

TIM 3-5 Verze 1.0
TIM 3-5 Verze 1.0

Právě vyšel Test pro identifikaci nadaných žáků v matematice pro 3.-5. třídu (TIM3-5).

Přečtěte si více informací o testu a způsobu distribuce.