Standard komplexní diagnostiky mimořádného nadání

Od roku 2004 jsou školská poradenská zařízení, tedy pedagogicko-psychologické poradny (PPP) a speciálně pedagogická centra (SPC), pověřena zjišťováním mimořádného nadání. Z tohoto důvodu vznikl v roce 2011 dokument Standard komplexního vyšetření mimořádného (kognitivního) nadání v PPP, který byl později rozšířen na Standard komplexní diagnostiky mimořádného (intelektového) nadání. Dokument je určený pro psychology a speciální pedagogy, kterým doporučuje postup při vyšetření mimořádného nadání. Tento Standard nemá charakter závazné normy, jedná se pouze o doporučení.

Komplexní vyšetření mimořádného nadání by mělo zahrnovat tyto oblasti:

 • anamnestická data (rodinná a osobní anamnéza)
 • celková intelektová úroveň a profil intelektových schopností
 • tvořivost
 • osobnost
 • sociální a komunikační dovednosti
 • matematické schopnosti a dovednosti
 • úroveň čtení a psaní
 • další školní znalosti a dovednosti
 • specifika práce s učivem a strategie myšlení (učební a kognitivní styly)
 • dílčí kognitivní funkce (percepce, pozornost a paměť), lateralita a grafomotorika
 • motivace a zájmy, eventuálně profesní orientace
 • mimořádné výkony a produkty v oblasti školní a mimoškolní (např. na základě portfolia) jakožto konkrétní projevy nadání

 

Počáteční etapou vstupního vyšetření mimořádného nadání je diagnostika intelektové úrovně a profilu intelektových schopností dítěte/žáka, kterou provede psycholog. Pouze pokud je prokázána výrazná akcelerace nebo mimořádné nadání, následuje posouzení dalších oblastí.

Plné znění dokumentu najdete na stránkách NÚV.

O tom, jak své dítě připravit na testování, se můžete dočíst v článku Testování schopností Vašeho dítěte.

 

Zdroj:

Národní ústav pro vzdělávání (2016). Standard komplexní diagnostiky mimořádného (intelektového) nadání.

Odborné zdroje
Facebooková skupina

Chcete se poradit s odborníky či rodiči nadaných dětí z celé ČR? Podělit se s nimi o své zkušenosti či názory? Být v kontaktu se stále rostoucí komunitou, která se zajímá o téma nadání? Zapojte se do facebookové skupiny "Nadané děti", která je určena k diskusi a sdílení nových informací z oblasti nadání.

TIM 3-5 Verze 1.0
TIM 3-5 Verze 1.0

Právě vyšel Test pro identifikaci nadaných žáků v matematice pro 3.-5. třídu (TIM3-5).

Přečtěte si více informací o testu a způsobu distribuce.