Základní informace

V této sekci najdete základní informace týkající se péče o nadané a diagnostiky rozumového nadání.

Podřazené stránky:

Koordinátoři péče o nadané
Školská legislativa
Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014 - 2020
Standard komplexní diagnostiky mimořádného nadání
Odborné zdroje
Facebooková skupina

Chcete se poradit s odborníky či rodiči nadaných dětí z celé ČR? Podělit se s nimi o své zkušenosti či názory? Být v kontaktu se stále rostoucí komunitou, která se zajímá o téma nadání? Zapojte se do facebookové skupiny "Nadané děti", která je určena k diskusi a sdílení nových informací z oblasti nadání.

TIM 3-5 Verze 1.0
TIM 3-5 Verze 1.0

Právě vyšel Test pro identifikaci nadaných žáků v matematice pro 3.-5. třídu (TIM3-5).

Přečtěte si více informací o testu a způsobu distribuce.