Vybrané publikace členů týmu související s nadáním

1) Šárka Portešová

 

a) monografie

 

[1] Portešová, Š. (2011). Rozumově nadané děti s dyslexií. Portál

[2] Portešová, Š. (2009). Skryté nadání. Psychologická specifika rozumově nadaných žáků s dyslexií. Brno: Nakladatelství Masarykovy university.

 

b) Kapitoly v monografiích

 
[1] Portešová, Š. (2009). Vzdělávání mimořádně nadaných žáků. In J. Průcha, Pedagogická encyklopedie, s. 471-477. Praha: Portál.

[2] Konečná, V., Portešová, Š. (2009). Sebepojetí nadaných dětí. In I. Poledňová (Ed.). Sebepojetí dětí a dospívajících v kontextu školy. s.71-91. Brno: Nakladatelství MU.

[3] Portešová, Š. (2006). Sociální vztahy a adaptace rozumově nadaných. In P. Macek, L. Lacinová, (Eds.). Vztahy v dopívání. Brno: Nakladatelství Barrister & Principal., s. 127-143.

[4] Portešová, Š. (2005). Poznávací charakteristiky rozumově nadaných předškoláků. In Problémové dítě a hra. Praha: Raabe, s. 20-35.

[5] Portešová, Š. (2005). Sociální a emocionální problémy rozumově nadaných dětí. In Problémové dítě a hra. Praha: Raabe, s. 1-21.
 

 

c) Původní vědecké články v časopisech

 
[1] Portešová, Š., Urbánek, T. (2010). Užití Mezinárodní edice Woodcockových-Johnsonových Testů kognitivních schopností v České školní diagnostice. Československá psychologie, 54, 2, 186-205.
 
[2] Portešová, Š., Konečná, V., Budíková, M., Koutková, H. (2009). Strachy rozumově nadaných dětí jako indikátor jejich pokročilého rozumového vývoje. Psychológia a patopsychológia dieťaťa, Bratislava, 43 (4), s. 307-323.

[3] Portešová, Š., Budíková, M., Koutková, H. (2008). Postoje českých učitelů ke vzdělávání mimořádně nadaných žáků. Psychologia a patopsychologia dieťaťa, Bratislava, 42 (3) s. 229-251. 

[4] Portešová, Š., Čihounková, J., Budíková, M., Jančová, P. (2008). Analýza profilu výkonu v testu WISC-III u mimořádně rozumově nadaných dětí s dyslexií. Československá psychologie, Praha, 52 (4), s. 338-350.

[5] Šamánková, L., Portešová, Š. (2008). Kvalitativní hodnocení způsobu řešení kopie Reyovy-Osterriethovy komplexní figury u dospívajících. Československá psychologie, Praha, 52 (6), s. 584-596.
 
[6] Mudrák, J., Portešová, Š. (2008). Stabilní a proměnlivé faktory nadání: přehled některých determinant ontogeneze mimořádného výkonu. Československá psychologie, Praha, 52 (1), s. 32-46.
 
[7] Portešová, Š. (2008). Learning Disabilities and Intellectual Giftedness in Educational Context: Present State of Research and Situation in Czech Schools. The New Educational Review, Polsko: Wydawnictwo Adam Marszalek, 15 (2), s. 136-15. Pdf.odkaz

[8] Konečná, V., Portešová, Š., Budíková, M., Koutková, H. (2007). Sebepojetí rozumově nadaných dětí. Československá psychologie, Praha, 51 (2), s. 105-116.
 
[9] Portešová, Š. (2007). Rozumově nadané děti se specifickými vývojovými poruchami učení ve školním kontextu - problém nebo výzva pro učitele? Pedagogika, Praha, UK Pedagogická fakulta, 57 (1), s. 47-57. 

[10] Portešová, Š. (2006). O dětech, které jsou dvakrát výjimečné. Psychologie Dnes, Praha, Portál, 12 (9), s. 34-36. 

[11] Dvořáková, J., Portešová, Š., Budínová, L., Tyrlík, M. (2006). Osobnostní a zájmové charakteristiky rozumově nadaných školsky podvýkonných žáků. Československá psychologie, Praha, 50 (6), s. 523-534.

[12] Portešová, Š. (2005). S jakými sociálními a emocionálními problémy nadaných dětí se můžeme setkat v poradenské praxi? Zpravodaj Institutu pedagogicko-psychologického poradenství, Praha, 41, s. 4-11.

[13] Portešová, Š. (2004). Možnosti práce s nadanými dětmi ve škole. Učitelské listy, 26.8.2004, s. 1-2.

[14] Portešová, Š. (2002). Perfekcionismus v americkém pojetí. Praha, Československá psychologie, 46 (2), Praha, s.150-157.

[15] Parker, W., Portešová, Š., Stumpf, H. (2001). Perfectionism in Mathematically Gifted and Typical Czech Students. Journal for the Education of the Gifted 25 (2), s. 138-152.
 

 

e) Původní vědecké články ve sbornících


[1] Portešová, Š., Čihounková, J. (2008). Diagnostics of Czech intellectually gifted children with dyslexia via WISC-III method. In From giftedness in childhood to successfull intelligence in adulthood. Praha, The center of giftedness, s. 108-119.

[2] Portešová, Š. (2008). Nadaní studenti se specifickými vývojovými poruchami učení. In Práce s talentovanou mládeží, Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu, Brno, s. 109-120.

[3] Portešová, Š., Šamánková, L. (2007). Problémy identifikace rozumově nadaných dětí (nadané děti s SPU). In Dimenze pedagogické práce s nadanými žáky. Brno, MSD, s. 214 -221.

[4] Budíková, M., Koutková, H., Portešová, Š. (2005). Faktorová analýza testu S. Harterové. In Sborník 4.matematického workshopu. Vysoké učení technické, Brno, s. 12-24.

[5] Portešová, Š. (2005). Čeho se nadané děti boji. In Specifiká vývinu a realizácia potenciálu nadaných dětí, Asklepios, Bratislava, s. 77- 80.

[6] Hajná, V., Portešová, Š. (2005). Sebepojetí nadaných dětí a dětí "dvakrát výjimečných". In Sborník prací Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Brno, Masarykova univerzita, s. 65-75.

[7] Portešová, Š. (2003). Některé teoretické koncepce nadání. In Sborník prací Filozofické fakulty Masarykovy university. Brno, Masarykova universita, s. 41-53.

[8] Portešová, Š. (2002). Identifikace a predikce úspěšnosti nadaných a talentovaných jedinců. In Annales psychologici, P6, Brno, Masarykova universita s. 47-53.

[9] Portešová, Š. (1998). Emocionální problémy nadaných dětí. In Sborník prací Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, řada psychologická, Brno, Masarykova univerzita, s. 73-82.

 

2) ostatní publikace

 

 
[2] Straka O., Cígler, H., Jabůrek M. (2014). Matematické nadání z pohledu neuropsychologie a kognitivní psychologie. Pedagogika, 3, 327-358.
Odborné zdroje
Facebooková skupina

Chcete se poradit s odborníky či rodiči nadaných dětí z celé ČR? Podělit se s nimi o své zkušenosti či názory? Být v kontaktu se stále rostoucí komunitou, která se zajímá o téma nadání? Zapojte se do facebookové skupiny "Nadané děti", která je určena k diskusi a sdílení nových informací z oblasti nadání.

TIM 3-5 Verze 1.0
TIM 3-5 Verze 1.0

Právě vyšel Test pro identifikaci nadaných žáků v matematice pro 3.-5. třídu (TIM3-5).

Přečtěte si více informací o testu a způsobu distribuce.