Články

V této sekci pro Vás připravujeme krátké články založené na syntéze aktuálních, zejména zahraničních výzkumných studií zaměřených na nejrůznější dílčí témata spojená s nadáním. Naším cílem je přinášet čtenářům vhled do daných specifických tematických okruhů a oblastí. Podrobné informace je možné najít ve zdrojích, ze kterých čerpáme a které uvádíme u každého článku v seznamu literatury.

Seznam článků:

Odborné zdroje
Facebooková skupina

Chcete se poradit s odborníky či rodiči nadaných dětí z celé ČR? Podělit se s nimi o své zkušenosti či názory? Být v kontaktu se stále rostoucí komunitou, která se zajímá o téma nadání? Zapojte se do facebookové skupiny "Nadané děti", která je určena k diskusi a sdílení nových informací z oblasti nadání.

TIM 3-5 Verze 1.0
TIM 3-5 Verze 1.0

Právě vyšel Test pro identifikaci nadaných žáků v matematice pro 3.-5. třídu (TIM3-5).

Přečtěte si více informací o testu a způsobu distribuce.