IX. mezinárodní konference pedagogů mateřských škol

Nadané a talentované děti předškolního věku

Přijali jsme pozvání našich kolegů ze Slovinska a 26. - 27. 1. 2016 jsme se v Lublani zúčastnili dvou odborných setkání týkající se tematiky nadaných dětí v předškolním věku. Této mezinárodní akce se zúčastnili zástupci Slovinska, Holandska, České republiky, Velké Británie, Chorvatska a Bosny a Hercegoviny. Jednalo se zároveň o jedno z prvních setkání spolupracujících partnerů projektu Erasmus + s názvem „Talent education“.  

První den odstartoval odborný program workshopem pod vedením mag. Marušky Željeznov Seničar, která působí v Mezinárodním středisku pro vzdělávání (MiB d.o.o.) a o tematice nadaných dětí přednášela v říjnu 2015 také v Praze na odborné konferenci Tvořivost jako součást nadání. Její workshop v Lublani byl zároveň úvodním setkáním pedagogů mateřských škol z České republiky, Holandska a Slovinska, kteří si budou v rámci projektu „Talent education“ vyměňovat své zkušenosti o práci s nadanými dětmi. V rámci workshopu se debatovalo především nad možnostmi různorodého přístupu k práci s nadanými v mateřských školách. Jednotliví pedagogové se pokusili nastínit svůj vlastní pohled na celou problematiku a odstartovali tak dlouhodobý proces vzájemného obohacování názorů i konkrétních metod práce.

Druhý den probíhal ve formě mezinárodní konference. Jako první vystoupila odbornice z Velké Británie Dr. Margaret Sutherland, která působí jako docentka na universitě v Glasgow, kde se věnuje převážně tématu inkluzivního vzdělávání. Je autorkou řady článků s tématikou nadání a také dvou knih – „Nadání a talent v raném věku: praktický průvodce pro děti ve věku 3-6 let“ a „Rozvoj nadaného a talentovaného studenta v raném věku“. Na konferenci vystoupila s příspěvkem „Nadání a talent v raném věku“, ve kterém poukazovala na možná rizika spojená s diagnostikou a vyhledáváním nadaných dětí. Poukazovala například na to, že v některých případech může jít o zbytečné nálepkování, které může v konečném důsledku dítě poškodit např. jeho vyčleněním z kolektivu ostatních dětí.

Na její přednášku navázala Willeke Rol, odbornice z Holandska, která založila organizaci „Bright Kids“,  která poskytuje poradenství učitelům a rodičům nadaných dětí a pro samotné děti pořádá rozvojové programy. Willeke zdůrazňuje, že při práci s nadanými dětmi je nejdůležitější podporovat a rozvíjet jejich schopnosti sociálního kontaktu s vrstevníky, což eliminuje riziko jejich případné izolace a zároveň zvyšuje šanci na jejich úspěch v reálném životě. Tyto myšlenky prezentovala i ve svém příspěvku „Jak rozpoznat nadané předškoláky“, ve kterém zároveň zmiňovala konkrétní projevy chování mimořádně nadaných dětí v mateřské škole.

Třetí přednášky se ujala doc. dr Liljana Krneta z Bosny a Hercegoviny, která působí jako profesorka pedagogiky a psychologie na univerzitě Banja Luka. Je autorkou či spoluautorkou více než 80 vědeckých prací a 4 odborných knih, ve kterých se zabývá např. tím, jak se osobnost žáků promítá do vnímání jejich výkonu jejich učiteli. Na konferenci vystoupila s příspěvkem „Nová paradigmata - celostní přístup k tvořivosti ve školce“.

Po těchto třech příspěvcích se formát konference opět proměnil do podoby workshopů, v rámci kterých jednotliví pedagogové představovali konkrétní metody práce s nadanými dětmi, které uplatňují ve svých mateřských školách.

O nás
Facebooková skupina

Chcete se poradit s odborníky či rodiči nadaných dětí z celé ČR? Podělit se s nimi o své zkušenosti či názory? Být v kontaktu se stále rostoucí komunitou, která se zajímá o téma nadání? Zapojte se do facebookové skupiny "Nadané děti", která je určena k diskusi a sdílení nových informací z oblasti nadání.

TIM 3-5 Verze 1.0
TIM 3-5 Verze 1.0

Právě vyšel Test pro identifikaci nadaných žáků v matematice pro 3.-5. třídu (TIM3-5).

Přečtěte si více informací o testu a způsobu distribuce.