Konference Mensa pro rozvoj nadání

V únoru 2016 se konala v Poslanecké sněmovně v Praze konference Mensa pro rozvoj nadání, které jsme měli příležitost se zúčastnit. Šárka Portešová přednesla příspěvek s názvem: „Na cestě mezi potenciálem a uplatněním talentu“. Hlavním cílem prezentace bylo seznámit posluchače se stavem poznání v oblasti formování a utváření talentů. Hovořili jsme o tzv. časných čtenářích i o nadaných studentech s dyslexií, zamýšleli jsme se nad tím, jakou roli ve formování talentů hraje vnitřní motivace, zájem, příležitosti a samozřejmě schopnosti.

 

Mezi hlavní otázky, které jsme s přítomnými řešili i během následující diskuse, patřily:

  • Má vlastně naše společnost zájem o talenty?
  • Dovedeme identifikovat mimořádné schopnosti? Máme dost kvalitních metod?
  • Chápeme nadané dítě jako individualitu s unikátním profilem schopností nebo jej máme tendenci tzv. zaškatulkovat do některé ze stávajících vzdělávacích kategorií?
  • Nadaní a inkluze?
  • Neměl by nás více zajímat zájem dětí a jeho podpora?
  • Neměli bychom jisté příležitosti zpřístupňovat všem dětem bez předchozí identifikace nadání?
  • Neměli bychom také podporovat a rozvíjet psychosociální dovednosti?
  • Neměli bychom vnímat chyby jako prostředek ke zlepšení (nikoli jako známku selhání)?

A mnohé další.

Na konferenci zazněly i další příspěvky, které nám rozšířily obzory a ukázaly nám, jakým aktivitám se společnost Mensa a její členové v současnosti věnují. Pokud jste neměli možnost být na místě, můžete si prezentace stáhnout zde.

O nás
Facebooková skupina

Chcete se poradit s odborníky či rodiči nadaných dětí z celé ČR? Podělit se s nimi o své zkušenosti či názory? Být v kontaktu se stále rostoucí komunitou, která se zajímá o téma nadání? Zapojte se do facebookové skupiny "Nadané děti", která je určena k diskusi a sdílení nových informací z oblasti nadání.

TIM 3-5 Verze 1.0
TIM 3-5 Verze 1.0

Právě vyšel Test pro identifikaci nadaných žáků v matematice pro 3.-5. třídu (TIM3-5).

Přečtěte si více informací o testu a způsobu distribuce.