Konference ECHA

Ve dnech 2. – 5. března 2016 jsme se ve Vídni zúčastnili mezinárodní konference Podpora nadaných v kontextu migrace a mezikulturní výměny (Encouraging the Gifted in the context of Migration and Intercultural Exchange), kterou pořádala ECHA (European Council for High Ability; Evropská rada pro nadané a talentované děti). Celkem se této události zúčastnilo 609 výzkumníků a praktiků z 50 zemí světa.

Konferenci zahájil prof. Robert Sternberg se svým příspěvkem Nadání v 21. století – Jak udělat svět lepším místem, ve kterém zdůraznil myšlenku, že kromě schopnosti myslet, která je důležitá zejména pro úspěch ve škole, je při identifikaci nadání potřeba brát v potaz také kreativitu, praktické dovednosti, etické cítění a moudrost (tzv. wisdom-based skills). Nadání by mělo být využito ke změně světa k lepšímu.

Naše centrum prezentovalo tři příspěvky (postery), které si níže můžete stáhnout.

  1. Test pro identifikaci nadaných žáků v matematice (TIM)
  2. Posuzovací škála pro hodnocení schopností předškoláků (PARS): Hledání nejvhodnější formy posuzovací škály pro rodiče k vyhledávání nadaných dětí
  3. Pilotní studie: Je pro diagnostiku nadání českých předškoláků vhodný zahraniční test UNIT?

Mezi účastníky konference byli čeští i slovenští kolegové dlouhodobě se zabývající tématem nadání, a to např. Dr. Eva Vondráková, Dr. Stanislav Zelenda, Dr. Jolana Laznibatová nebo Dr. Vladimír Dočkal. Více o jejich příspěvcích a programu konference se můžete dočíst zde

 

O nás
Facebooková skupina

Chcete se poradit s odborníky či rodiči nadaných dětí z celé ČR? Podělit se s nimi o své zkušenosti či názory? Být v kontaktu se stále rostoucí komunitou, která se zajímá o téma nadání? Zapojte se do facebookové skupiny "Nadané děti", která je určena k diskusi a sdílení nových informací z oblasti nadání.

TIM 3-5 Verze 1.0
TIM 3-5 Verze 1.0

Právě vyšel Test pro identifikaci nadaných žáků v matematice pro 3.-5. třídu (TIM3-5).

Přečtěte si více informací o testu a způsobu distribuce.