O co usilujeme?

Naším cílem je zkvalitnit vzdělávací a výchovnou péči o mimořádně nadané děti a žáky:

  • podporou diagnostického procesu ve školních a školských poradenských zařízeních, tedy zajistit kvalitní a přesnou identifikace nadání a to především tvorbou a adaptací nových diagnostických nástrojů,
  • edukací osob, které s těmito dětmi pracují (tzn. pedagogů, psychologů a speciálních pedagogů a vysokoškolských studentů jako budoucích odborníků) např. prostřednictvím vzdělávacích kurzů, tvorbou publikací, pořádáním odborných konferencí apod.,
  • popularizací a osvětou tématu nadání mezi rodiči nadaných dětí,
  • výzkumnými aktivitami, které povedou k přesnějšímu chápání problematiky nadání a souvisejících témat,
  • vytvořením sítě odborníků a rodičů, kteří mají zájem o téma nadání, a iniciací odborné diskuse mezi těmito osobami,
  • navázáním spolupráce se zahraničními odborníky v oblasti nadání, s jejichž pomocí bude možné vytipovat inovativní diagnostické a edukativní postupy a aplikovat je v České republice.

 

O nás
Facebooková skupina

Chcete se poradit s odborníky či rodiči nadaných dětí z celé ČR? Podělit se s nimi o své zkušenosti či názory? Být v kontaktu se stále rostoucí komunitou, která se zajímá o téma nadání? Zapojte se do facebookové skupiny "Nadané děti", která je určena k diskusi a sdílení nových informací z oblasti nadání.

TIM 3-5 Verze 1.0
TIM 3-5 Verze 1.0

Právě vyšel Test pro identifikaci nadaných žáků v matematice pro 3.-5. třídu (TIM3-5).

Přečtěte si více informací o testu a způsobu distribuce.