Přispějte i Vy

Společně s Národním institutem pro další vzdělávání MŠMT vydáváme odborný časopis Svět nadání, ve kterém  mohou pedagogové, psychologové i studenti publikovat své příspěvky týkající se tématu rozumového a případně i dalších druhů nadání. Cílem časopisu je zveřejňovat psychologické i pedagogické příspěvky a sdílet tak zkušenosti i nové poznatky.

V časopise jsou publikovány tyto typy příspěvků:

 • Přehledové studie
 • Výzkumné a empirické studie
 • Zprávy (tzv. summaries) o zajímavých výzkumných zjištěních, publikovaných v jiných časopisech
 • Diskusní příspěvky a reakce na publikované příspěvky
 • Případy a sdělení z praxe (ze školy, zájmových, rozvojových organizací pro nadané, z pedagogicko-psychologických poraden)
 • Kazuistiky
 • Eseje, zamyšlení
 • Recenze
 • Příspěvky studentů

 

Zde uvádíme příklady možných okruhů příspěvků:

 • Mají nadaní nějaké specifické problémy?
 • Nadaní a přírodní vědy (Např. umíme rozpoznat a vzdělávat Eisteiny a Edisony?)
 • Nadaní s handicapem.
 • Rodiče nadaných.
 • Učitelé nadaných.
 • Nadaní v jednotlivých vývojových etapách.
 • Mimoškolní podpora rozvoje nadání dětí.
 • Nadační podpora nadaných.
 • Profesní směřování nadaných studentů.
 • Poradenství nadaným žákům a jejich rodičům.

 

Více okruhů naleznete na stránkách časopisu.

Publikace jsou bodově hodnoceny v rámci Rejstříku informací o výsledcích výzkumu a vývoje (RIV), neboť časopis je na seznamu recenzovaných periodik.

V případě zájmu se prosím podívejte na pokyny pro autory a neváhejte nás kontaktovat! Uzávěrka dalšího čísla bude 30.5.2016.

S formálními náležitostmi Vám rádi pomůžeme.

V případě jakýchkoliv dotazů prosím pište na email nadanisvet@gmail.com

Časopis
Facebooková skupina

Chcete se poradit s odborníky či rodiči nadaných dětí z celé ČR? Podělit se s nimi o své zkušenosti či názory? Být v kontaktu se stále rostoucí komunitou, která se zajímá o téma nadání? Zapojte se do facebookové skupiny "Nadané děti", která je určena k diskusi a sdílení nových informací z oblasti nadání.

TIM 3-5 Verze 1.0
TIM 3-5 Verze 1.0

Právě vyšel Test pro identifikaci nadaných žáků v matematice pro 3.-5. třídu (TIM3-5).

Přečtěte si více informací o testu a způsobu distribuce.