Centrum rozvoje nadaných dětí

pracovní skupina

Nadání je třeba podporovat.

Kurz sociálně emočního učení

Vítáme Vás na webu Centra rozvoje nadaných dětí

O co usilujeme?

Chceme zkvalitnit péči o mimořádně nadané děti a žáky: podporou diagnostického procesu ve školních a školských poradenských zařízeních, edukací osob, které s těmito dětmi pracují, popularizací a osvětou tématu nadání mezi rodiči nadaných ...

Aktuality

Pořádáli jsme konferenci "KORONA 2017 - Konference o rozvoji nadání", která proběhla 14.9.2017 na FSS MU v Brně.

Poslední novinky

Časopis Svět nadání
Časopis Svět nadání

Ve spolupráci s Národním institutem pro další vzdělávání podílíme na tvorbě ...

Test TIM
Test TIM

Právě vyšel Test pro identifikaci nadaných žáků v matematice pro 3.-5. třídu.

Kdo jsme

Centrum rozvoje nadaných dětí je sdružení výzkumných pracovníků, doktorandů a pregraduálních studentů Katedry psychologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, kteří se zabývají problematikou nadaných dětí. 

 
Podpořil Jihomoravský kraj
Podpořil Jihomoravský kraj